Religie

De vroegste vondsten van rotsbewerkingen in India dateren tot ongeveer 40.000 jaar geleden. De oudste permanente nederzettingen in Zuid-Azië dateren van ongeveer 9000 jaar geleden. Deze lokale cultuur ontwikkelde zich in de Indusbeschaving (ook wel Sindhu-Sarasvatitraditie). Deze beschaving bereikte zijn hoogtepunt tussen 2600 v.Chr. en 1900 v.Chr. en is één van de oudste beschavingen.

Volgens recente archeologische bevindingen in de Harappavallei zouden de veda’s (heilige hindoeteksten) tussen 800 en 600 v.Chr. op schrift gesteld zijn. Deze teksten werden geschreven in een oude vorm van Sanskriet, waar uiteindelijk het klassieke Sanskriet uit voortkwam, geschreven in het Devanagari schrift. De officiële taal van India, het Hindi, wordt nog steeds in het Devanagari schrift geschreven, en is net als Nepalees, en Marathi nauw verwant aan het Sanskriet. De Veda’s bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur, en de juiste levenswijze. Deze teksten zijn de bakermat geweest voor het Hindoeïsme en de Indiase cultuur en taal. ( je zou het kunnen vergelijken met een soort bijbel/ koran e.d. )

Schepper God in het hindoeïsme

De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente en immanente God, het oneindige Kosmische Bewustzijn (Parama Purusha), die de schepper is van het universum en waar alle wezens ten innigste mee verbonden zijn. Wat wil zeggen dat alles wat ademt en leeft voortkomt uit de goden. Elke god/godin heeft zijn eigen aspect verbonden aan de natuur.

De meeste hindoes geloven ook dat God op bepaalde momenten in de geschiedenis in een menselijke vorm (Ishvara) kan verschijnen. Een deel van de hindoes (vooral vaishnavieten en smartisten) gelooft zelfs dat God in een persoonlijk lichaam kan incarneren (avatarisme). Sommige van die (al of niet mythische) goddelijke persoonlijkheden werden in de loop der tijden geassocieerd met bepaalde deelaspecten van de ene ondeelbare God (Brahman) en werden verwerkt in de mythologieën en spirituele filosofieën van het hindoeïsme.

Enkele van de belangrijkste aspecten van God maken deel uit van de hindoeïstische Drie-eenheid: Brahma (God als Schepper), Vishnoe (God als Onderhouder), Shiva (God als Transformerende Entiteit).

Brahma,Vishnu en Shiva met partner

Een aantal van de bekendste goden zijn:

Brahma

Brahma vertegenwoordigt het genererende of scheppende aspect van G-O-D in de drie-eenheid Generator (Schepper)/Onderhouder/Destructor (Vernietiger). Het onderhoudende aspect van God wordt vertegenwoordigd door Vishnu en het vernietigende aspect door Maheshvara (Shiva). Hindoegoden en –godinnen worden vaak afgebeeld of gebeeldhouwd met verscheidene hoofden of armen om hun speciale kwaliteiten te laten zien. Zo wil een Brahma met vier gezichten tonen dat Brahma regeert over de vier windrichtingen. Brahma is de schepper van het heelal en god van de wijsheid. Zijn vrouw Saraswati is de godin van de kunst, muziek en literatuur. Ze staat meestal afgebeeld met een boek en een vina, een soort muziekinstrument, in haar handen.

Vishnoe

Vishnoe is het onderhoudende (beschermende) aspect van God en doordringt alles in dit universum. Hij wordt verbeeld als rijdend op een adelaar, Garuda, met zijn vrouw Lakshmi, de godin van liefde, schoonheid, geluk en welvaart. Vishnu wordt afgebeeld met vier armen, waarin hij een trompetschelp, een lotusbloem, een discus en een knuppel vasthoudt.

Avatara’s: Volgens de hindoes die in avatara’s (incarnaties van God) geloven, komt Vishnu tien keer op aarde, in tien vormen of avatara’s, om de wereld te redden. Negen avatara’s hebben al plaatsgevonden, de tiende moet nog komen:

De Avatars

1.Matsya, de vis die de eerste mens redde. 2.Koerma, de schildpad die hielp bij het mislukken van het maken van een onsterfelijkheidsdrank 3.Varaha, het everzwijn die de aarde uit het water redde. 4.Narasimha, de man-leeuw die Tiran doodde. 5.Vamana, de dwerg die een demon versloeg. 6.Parasurama, de reus en krijger die de machtswellustige Kshatria`s versloeg. 7.Rama, de ideale man en koning die Ravanna en diens leger versloeg. 8.Krishna, de blauwe god oftewel de fluitspelende herdersjongen Krishna die Arjuna’s wagenmenner en leidsman van de Pandava’s was in oorlog tegen de Kaurava’s. 9.Boeddha, Boeddha die zelf de weg naar verlossing vond. 10.Kalki, de ruiter op het witte paard, die nog moet komen om een betere en mooiere wereld te stichten.

Shiva

Shiva vertegenwoordigt het transmuterende of vernietigende aspect van God. Alles in de schepping bestaat maar tijdelijk en zal vroeg of laat getransmuteerd of vernietigd worden. Shiva wordt vaak afgebeeld met vier armen, een drietand (trishul), een cobra (naga) en als rijdier een stier (Nandi). Op afbeeldingen en als beeld staat Shiva tevens dikwijls dansend afgebeeld. Deze zogenaamde tandava dans wordt wel gezien als de uitbeelding van de energie die door het universum stroomt en die dag en nacht, de seizoenen, geboorte en dood veroorzaakt. Als Shiva danst, vertrapt hij als het ware de dwerg van onwetendheid. Ook wordt hij gezien als ‘Koning van yoga’ (Yogeshwar) en wordt dan ook vaak in yogahouding afgebeeld. De verering vindt vaak plaats door een Shiva-‘linga’, een fallus-symbool. Zijn vrouw is Parvati.

Krishna

Krishna wordt wel de God van de bhakti of devotie genoemd. Maar Hij is tevens de koning die aan de zijde van Arjuna de strijd aanvoerde in de Mahabharata oorlog. Ook Krishna wordt wel gezien als een grote historische Goeroe die geassocieerd wordt met Yoga. De echtgenote van Krishna in de Mahabharata heet Satyabhama (Mahalakshmii). In de Srimad bhagavatam wordt hij geassocieerd met Radha. Krishna is de achtste incarnatie van Vishnu.

Rama

Rama is de held van het prachtige heldenepos de Ramayana, dat het verhaal vertelt van zijn overwinning op de boosaardige koning Ravana. Rama wordt aanbeden als de ideale mens: dapper, knap, trouw en vriendelijk. Hij is een grote held en een rechtvaardige koning. De apengod Hanuman, die Rama helpt om Ravana te verslaan en Sita terug te halen, wordt zelf ook als een god vereerd. Rama is de zevende incarnatie van Vishnu.

Durga

Durga wordt gezien als één van de vormen van Devi (de Godin). Ze belichaamt het centrum van de kracht (Shakti), waarmee het universum is gecreëerd. Ze wordt vaak afgebeeld met veel armen met wapens en rijdend op Dawon, een leeuw. Hiermee zou zij vele demonen verslagen hebben. Durga wordt gezien als de kracht die te sterk is voor de demonen en biedt de wereld daarom bescherming tegen het kwaad. Door Hindoe geleerden wordt ze daarom ook vaak ‘de vuist tegen het kwaad’ genoemd.

Ganesha

Ganesha, de god met het “olifantenhoofd”, neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen. Ganesha wordt wel gezien als de zoon van Shiva en Parvati. Hij rijdt op een muis.

Monniken en asceten in het hindoeïsme heten sadhus of sannyasins.

Feesten

Door de veelheid van goden en godinnen en hun verschijningsvormen, de grote regionale verschillen en het feit dat bepaalde feesten alleen binnen bepaalde kasten gevierd worden, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, aan te geven wat de belangrijkste feesten zijn. Toch hier enkele voorbeelden: holi


Holi, uitbundig voorjaarsfeest, houdt verband met Vishnu.  is een Hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een Nieuwjaarsfeest. Holi-Phagwa of Phagwa kenmerkt zich door dans, zang, versnaperingen en het strooien met gekleurd poeder, parfum (Goellaal) en ze sprenkelen gekleurd water.
Voorafgaand aan het holi houden hindoes tijdens de volle maan op de laatste dag van Phaalguna een ceremonie, Holkadahan bij de holka, waarbij ze symbolisch holika, het kwade (een verdrijving, uitbanning van het kwaad in de vorm van dwalingen, kwade gedachten en gewoonten) verbranden. Na de offerande, die wordt verricht door een Pandit, wordt het plantje (symbool van het goede) verwijderd van de brandstapel. Het kwade, (gesymboliseerd door de holka) wordt vernietigd door het in brand te steken. De ceremonie Holikadahan houdt gebed (puja) en het bezingen van stichtelijke en  Holi-liederen in. Zingend maakt men rondgangen om de brandstapel als teken van de overwinning van het goede en de vernietiging van de kwade macht. Het zingen gaat door totdat de holka helemaal uitgebrand is.

Divali of Lichtfeest is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme.
Het komt oorspronkelijk uit India.
Het woord komt van het Sanskriet, dipavali, dat een rij lichtjes betekent.
De olielampjes, Dipa, traditioneel een kleigebakken lamp ( Diya of Dia ) met katoen,wattenlontje en geklaarde boter (ghee). divali2
Tijdens het feest worden door/ voor het huis en op de erven lichtjes aangestoken. Het wordt symbolisch aangestoken om de overwinning van het goede over het kwade / overwinning van het licht over de duisternis/ overwinning van gelukzaligheid over  onwetendheid te vieren. Divali is het enige feest dat heel India verenigt en in het gehele land gevierd wordt.
Het feest wordt gevierd met het nuttigen van zoetig eten. Daarnaast wordt er ook vuurwerk afgestoken.
Divali is een vrolijk feest en wordt vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wor dt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop

 

Nawratam Puja, feest ter ere van de godin Durga. Nawratam betekent negen nachten
Eredienst vindt plaats in tempels of gewoon thuis. De meest gebruikelijke manieren van aanbidden zijn het zingen van gebeden of mantra’s, het doen van offeringen of het gebruiken van beelden. Durga is een verschijningsvorm van Shakti de vrouwelijke goddelijkheid die in de ogen van een Shakta – een vereerder van Shakti – de Hoogste Werkelijkheid (Brahman) is. Durga wordt gezien als één van de aspecten van de Devi zoals ook Kali, Parvati en Sati).na

Durga vocht met de asura Mahisha, nadat Vishnoe en Shiva het gevecht met deze demon niet aandurfden. Mahisha veranderde zich tijdens het gevecht in een buffel, een leeuw, een gewapende krijger en een olifant. Durga onthoofdde Mahisha en vernietigde de mannelijke tweeling-demonen Canda en Munda nadat zij haar eerst hadden geprobeerd te verleiden en vervolgens bedreigden. Afhankelijk van haar optreden toont Durga zich in verschillende vormen/ verschijningen, zo zijn er Candi (bescherming tegen wilde dieren) en Shitala (bescherming tegen de pokken), maar ze heeft meer uitingsvormen.

 

 

 

In India komen ook nog andere geloven voor zoals o.a. de islam en het christendom

Religie

Aantal

%

Hindoeïsme

827.578.868

80,5%

Islam

138.188.240

13,4%

Christendom

24.080.016

2,3%

Sikhisme

19.215.730

1,9%

Boeddhisme

7.955.207

0,8%

Jaïnisme

4.225.053

0,4%

Overige   religies

6.639.626

0,6%

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

x
Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address