Kastenstelsel

Nergens anders is het kastensysteem zo ingewikkeld en systematisch uitgewerkt als in india.
Het systeem ontstond toen de Indo-Europeanen ( o.a. uit Pakistan. ) in 500 v.C. Noord-India veroverden.
Ze beschouwden zichzelf als Ariërs of zuiveren aangezien ze blank waren.
Om hun ras zuiver te houden gaven ze blankere Indiërs belangrijke functies terwijl Indiërs met een donkere huid ( dravidiёrs )het vuile werk moesten opknappen.

De Indiase term voor kaste is jati.
Een kaste kan uit een handvol mensen tot vele duizenden variëren. Er zijn duizenden dergelijke jati’s, en elk heeft zijn eigen specifieke regels.
In princiepe komt het erop neer dat je leeft en je leven zal blijven leven in de kaste waar je in geboren bent. Dat zijn de ( Karma ) levenslessen volgens het hindoeïsme, die verweven zijn door de veroveringen van andere landen.
Het is niet mogelijk om “hogerop” te klimmen, zoals wij dat wel kennen.
De term Varna (= kleur) verwijst naar de oude en enigszins geïdealiseerde viervoudige onderverdeling van de hindoeïstische maatschappij:

kastensysteem

Brahmanen, de priesterlijke en geleerde klasse;

Kshatriya’s, de strijders en de heersers;

Vaishya’s, de landbouwers en de handelaars;

Shudra’s, de burgers en arbeiders.

Dalit, bijvoorbeeld: Indiase mensen die in sloppenwijken wonen.

 

Onder de categorie van Shudra’s staat de groep ‘onaanraakbaren’ ook wel paria’s genoemd. Veelal is men tegenwoordig niet meer akkoord dat de kastelozen onder de Shudras vallen, zij zijn de 5e kaste of anders de buitenkasten. Zij noemen zichzelf dalit.
Zij worden als kasteloos beschouwd. Deze groep mensen doen het vuile werk van de maatschappij.
Ze werkten als slagers en leerlooiers (wat een hindoe niet mag omdat het leer van de heilige koe komt), werkten met afval.
De Indiase kasten worden sterk onderscheiden door rituelen en geloven die al het gedachtegoed en het gedrag doordringen.
De extreme hogere en lagere kasten verschillen zo sterk in gewoonten in het dagelijkse leven en verering dat slechts de tussenliggende kasten kunnen dienen om de Indiase maatschappij samen te houden

Sloppenwijk/ Dharavi

In India, Mumbai heb je een van de grootste sloppenwijken ter wereld.
Dharavi heeft een oppervlakte van 175 hectare en ligt tussen de westelijke spoorlijn en de centrale spoorlijn. de belangrijkste spoorlijnen van Mumbai naar de buitenwijken.

Dharavi is gecentreerd rond pottenbakken, textielindustrie (thuisbedrijfjes) en het verwerken van herbruikbaar afval uit andere delen van Mumbai. Naar schatting telt Dharavi ongeveer 15.000 een-kamerfabriekjes.

dharavi1dhariavi2dharavi3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

x
Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address